Ascolta il siciliano

LINGUA E DIALETTU di Ignazio Buttitta (letto da F.M. Provitina) e vedi http://serletproject.eu/

Un populu, mittitilu â katina,
spughatilu,
atuppatici a vukka,
eni ankora libiru
Livatici u travaghu, u passaportu,
a tavola unni manca,
u letto unni dormi,
eni ankora rikku
Un populu, diventa poviru e servu,
kuannu ci arobanu a lingua
adutata dî patri:
eni persu pi sempri!

 

I foni della lingua siciliana (letto da F.M. Provitina) e vedi http://serletproject.eu/

Ciascuno dei foni è seguito da un vocabolo a mo’ di esempio:

a – akula, b – babbu, c – cena, ch – chesia, k – kasa, x – xara, d – disa, dd – ddoku, e – ebika, f – funca, g – gaja, gh – ghommaru, gn – gnuttikari, j – jarra, h – (non ha pronunzia), i – ittari, l – lampa, m – marju, n – naka, o – ochu, p – parrinu, r – raja, s – sarma, sc – scara, t – tisu, u – unni, v – vespa, z – zanna, zz – zzappa

 

Foni caratteristici della lingua siciliana (letto da F.M. Provitina) e vedi serletproject.eu/

Ciascuno dei foni è seguito da un vocabolo a mo’ di esempio:

dr – dragunara, ng – ngattunari, ngr – ngridda, sk – skaliari, sgh (unico a non essere lettera dell’alfabeto) – sghummariari, sgr – sgriddari, str – stramanu, tr – trenu

 

 

Poesie scelte (letto da F.M. Provitina) Vedi gli esercizi di traslitterazione

Sarvi Maria china di grazi,
u Signuri eni ku Vui, biniditta tra i donni,
e binidittu u fruttu du Vostru ventri Jsuzzu
A Paskua pari ku avi beddi agneddi
e a Natali ku avi beddi nuciddi.
A Paskua ku kui vuoi,
e a Natali kî toi

 

 

Proverbi siciliani (letto da F.M. Provitina)

● Chu dugnu chu sugnu
● Pi nun diri bonasira resta fori
● Pirsuna ka nun suda e nun fa ventu
● Ogni testa eni tribunali

 

 

 Viaju Sicilianu, Apirtura (letto da F.M. Provitina)

Furriannu-furriannu tra mari e paisi di Sicilia
di Filippo Maria Provitina (Prufètina, n’sicilianu)

Apirtura

Aviti mai taliatu a Sicilia ku ochi kusiritusi di vidila komu  idda viramenti eni, senza cirkarivi i tanti fiuri stiriutipati e i tanti lokura ka putissi nun aviri? Vuatri ka stati n’Sicilia, aviti mai statu n’Sicilia?
Iu nun saccu siddu sbaghu a kuntarivi a me spirienza, ma fu ka un iornu i cirkustanzi da vita mi ficiru rializari un sognu vechu kuantu a mia: a kanuxenza di tutti i lokura di l’Isula unni naxî e unni, dopo avirici jratu ntornu pi tanti anni, sempri turnava prontu a autra partenza, a autra skappatina.
Kistu succidia na trintina di anni apressu di aviri jà vistu kuasi tutti ddi posti, futukrafati pi kistu nâ me mimoria nkonxa n’modu tantu nkarkatu di farimili rikanuxiri a prima vista, senza sapiri di duvirimici atruvari e senza ka mai chu ci avia pisantu, e ku tanti partikulara di luci e kulura, di ummiri e di prufili, pinsinu di sònira, di fari mprissioni.